Kombi10

Kombi10

Nyhed: Fra skoleåret 18/19 tilbyder Rybners e-sport som et valgfag på Kombi10-uddannelserne. Gennem e-sport styrker du bl.a. din koncentrationsevne, din samarbejdsevne og dine engelsk-kundskaber, og samtidig får du erfaring i at handle i stressede situationer. Efter skoletid vil du have mulighed for at benytte skolens e-sportscenter, som samarbejder med eSport Esbjerg og de øvrige Rybners-uddannelser.

På Rybners kan du vælge mellem Business10 og Tech10. Begge 10. klasser er for dig, der er ambitiøs og vil noget med dig selv! Et år, hvor dit faglige niveau styrkes og dine personlige kompetencer udvikles. Et afvekslende skoleår med emner og projekter, hvor du bliver udfordret til at kunne skabe resultater med dine klassekammerater. Du vil komme til at lære skolefagene dansk, matematik og engelsk i en erhvervsorienteret sammenhæng og få en fornemmelse af, hvad du kan bruge din viden til i den virkelige verden.

Kombi10 er ikke afslutningen på folkeskolen, men begyndelsen på din ungdomsuddannelse. 

undefined