Sidste Nyt

image description

2500 folkeskoleelever skal opleve erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddan-nelsernes Dage 2015 blev så stor en succes, at arrangementet i år vokser og trækker flere elever fra nabokommunerne. Alle erhvervsuddannelser i området har slået sig sammen, for at gøre eleverne klogere på deres muligheder, før de vælger ungdomsuddannelse.

Af Katrine Friisberg
Læs mere
image description

Minister indvier nyt brobygningscenter

Rybners vil lette overgangen fra folkeskole til en erhvervsuddannelse. Derfor åbner et brobygningscenter, der samler alle de aktiviteter som styrker overgangen. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby indvier centret.

Af Katrine Friisberg
Læs mere