Særlig brobygning

Særlig brobygning 8. og 9. kl.

Formålet
Er at styrke elevernes forudsætningsvalg af ungdomsuddannelse for elever fra 8. eller 9. klasse. Eleverne skal vejledes og udfordres på ønsker til deres erhvervskarriere og valg af fagretning.  Når eleven har taget stilling til hvilket forløb der ønskes, etableres et samarbejdsmøde med grundskolelæreren og faglæreren fra Rybners Faglæreren kommer med inspiration og idé til, hvordan de teoretiske grundfag kan kobles til værkstedsarbejdet. Formålet er at koble teori og praksis for derved at skabe et meningsfyldt forløb for eleverne.

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:

  • Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion eller faglig dokumentation, der tager udgangspunkt i praktisk indhold og læring
  • Kan foretage simple kalkulationer, faglige dokumentationer eller faglige kommunikationer omkring en given arbejdsopgave
  • Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces
  • Udarbejde simple faglige dokumentationer over deres arbejdsopgaver – til formidling i forbindelse med evaluering af læringsforløbene

undefined