Hands On - tonet linje

Hands On - tonet linje

Målet med Hands On Linjen er at gøre alle elever uddannelsesparate og ivrige efter at tage en uddannelse.  Hands On Linjen lever op til folkeskolelovens bestemmelser, så de unge kan begynde på den ungdomsuddannelse, som de ønsker efter 9. klasse.

Men på Hands On Linjen vil vi sætte særligt ind på en række områder:

Undervisningen bliver praktisk orienteret, og eleverne skal arbejde med projekter,  hvor de omsætter teori til praksis.

Undervisningen bliver målstyret, så eleverne hele tiden ved, hvad de skal lære,  og hvorfor de skal lære det.

Eleverne vil blive udfordret og gennemgå en dannelsesproces, så de bliver bedre  i stand til at vælge en ungdomsuddannelse.

Læs brochuren:

undefined

 

Samarbejde med ungdomsuddannelser
Hands On Linjen er lavet i samarbejde med Bohrskolen, afdeling Vita. To dage om ugen vil undervisningen foregå i værkstederne på Rybners, så de unge virkelig får hands on, og tre dage på Bohrskolen.

Målgruppe
Hands On Linjen er for elever, som lærer bedst ved at bruge hænderne og omsætte det de lærer til virkeligheden. Ofte har eleverne underpræsteret i folkeskolen og haft svært ved at koncentrere sig.

Forventninger
Vi forventer, at eleverne på Hands On Linjen er indstillede på undervisning på en anderledes måde, på at bidrage til et godt undervisnings­ og socialt miljø samt at ville arbejde seriøst og give den en skalle. Desuden forventer vi, at forældrene indgår i et tæt samarbejde om elevernes skolegang.

Hverdagen på Hands On Linjen
Skoleåret følger de øvrige folkeskoler i Esbjerg Kommune, men hverdagen er bygget op på en anderledes måde.

  • To dage om ugen foregår skolegangen på Rybners Tekniske Skole, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

  • Tre dage foregår på Bohskolen, men undervisningen begge steder vil støtte op om samme faglige mål

  • Undervisningen er bygget op om projekter

  • Eleven vil blive introduceret for forskellige fagretninger og vil i løbet af de tre år få mulighed for at specialisere sig inden for en eller flere fagretninger, som for eksempel butik/ handel, byggeri, madfremstilling, auto/transport, frisør, tandklinikassistent, el-fag og smede fag.

  • Eleven vil få en mentor tilknyttet, og der vil blive arbejdet målrettet med uddannelsesplaner.

  • Folkeskolens faglige mål bliver sat ind i en virkelig sammenhæng, og eleverne vil få et godt indtryk af job­ og erhvervsliv