VVS-energiuddannelsen

image description

Du har, som VVS'er, en grundlæggende viden om de rørinstallationer i beboelser og industri, som forsyner os med energi. Du har viden om gas- og vandinstallationer, centralvarmeanlæg og fx store oliefelter og gasfelter i Nordsøen. Som VVS'er ved du også, hvordan vi undgår at lede for meget CO2 ud i atmosfæren.

Du kan som VVS'er arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme m.v. Du kan også vælge at blive selvstændig.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen modtager du undervisning, der lærer dig om håndværket samt brug af værktøj og maskiner. Du skærer fx gevind, lodder og svejser. Du lærer også om, arbejdsmiljø, materialeforståelse, tegning og konstruktion.

Men du skal også have fag som, dansk, matematik, engelsk samfundsfag og brug af computer.

Får du ikke en elevplads efter afslutning på Grundforløb 2, har du mulighed for at starte i skolepraktik på Rybners - og på den måde færdiggøre din uddannelse.

undefined

 

Vvs-energiuddannelsen har 4 specialer:

  • Vvs-energispecialist (4 år) – her er fokus på energi og energibesparelse.
  • Vvs og blikkenslager (4 år) – her er fokus på tage og facader.
  • Vvs-installationstekniker (3 år, 9 måneder)
  • Ventilationstekniker (4 år)

På Rybners Tekniske Skole tilbydes alle fire specialer frem til og med 1. hovedforløb. VVS-energispecialist, VVS og blikkenslager samt VVS-installationstekniker tilbydes herefter fuld uddannelse som er 2, 3 og 4. hovedforløb.  

undefined

 

Vvs og blikkenslager (4 år)

Med specialet vvs og blikkenslager på vvs-energiuddannelsen lærer du at gøre byens tage og tårne smukke.

Du klipper og former tagplader hjemme på værkstedet og kravler helt til tops på byens tårne og tage for at beklæde taget med plader i f.eks. kobber, zink eller aluminium.

Det er også dig, som sætter tagrender og nedløb op. Du har også styr på brugsvandet i vandhanerne og at der er varme i bygningen. Du skal hermed sørge for at VVS installationerne fungere og er indstillet optimalt.

 

Vvs-energispecialist (4 år)

Med speciale som VVS-energispecialist har du tjek på energien og du lære at få mest mulig ud af den.

Du ved alt om vedvarende og miljørigtig opvarmning med solfangere, varmepumper, biobrændselsanlæg og fjernvarme. Du har viden om gas- og vandinstallationer, centralvarmeanlæg.

Du ved, hvordan man får mest muligt ud af de mere traditionelle energikilder. Det er også dig, som foreslår, hvordan en kunde kan spare på energien og belaste miljøet mindre så vi undgår at lede for meget CO2 ud i atmosfæren.

En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive om pris og kvalitet ud fra en grundlæggende viden omkring de rørinstallationer i beboelser og industri, som forsyner os med energi.