Tjener - EUX

image description

EUX er en kombineret erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse, som både giver dig et svendebrev og en studentereksamen.

Med studentereksamen vil du have mulighed for direkte adgang til videregående uddannelser, alt efter hvilke fag du vælger at afslutte på højt niveau. Svendebrevet vil selvfølgelig give dig mulighed for at arbejde inden for faget, i lighed med alle andre som har den faglige uddannelse, som du vælger.

Du skal undervejs i din erhvervsuddannelse tage dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau. Derudover
skal du have yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Af disse skal mindst to fag være på B-niveau eller højere.

Du skal lave en større skriftlig opgave. Endelig skal du gennemføre et skriftligt eksamensprojekt hvor der indgår flere fag.

Forløbet afsluttes med eksamen og du får ud over de sædvanlige erhvervsuddannelsesbeviser udstedt eux-bevis med karakterer.

undefined