Redderuddannelsen

image description

OBS - Redderuddannelsen er nedlagt pr. 31.12.2018 og erstattet af Ambulancebehandleruddannelsen

Du rykker ud, når der sker ulykker eller du hjælper ved oversvømmelser, transporterer biler til værksted og hjælper folk ved motorstop og andre former for redningsarbejde.

Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt.

Som redder arbejder du i et redningskorps, en regional ambulancetjeneste eller i et kommunalt brandvæsen.
Grundforløb 2 er fælles for begge specialerne. På Grundforløb 2 får du undervisning i dansk, naturfag og informationsteknologi, og du bliver introduceret til arbejdsmetoder og arbejdsredskaber indenfor ambulancekørsel, redning og autohjælp. Du lærer også noget om køretøjets opbygning, køreteknik og afmærkning ved vejarbejde. Når du har gennemført Grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale (lærlingekontrakt) med f.eks. Falck, Responce eller Ambulance Syd for at komme på hovedforløbet.

Uddannelsens hovedforløb veksler mellem skole og praktik.

undefined