Lager- og terminaluddannelsen

image description

Som uddannet har du en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer. Du modtager en ordre, finder varen frem og pakker den måske om til videre transport. Edb bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares.

Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, kundebetjening og edb-lagerstyring. Men du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

Får du ikke en elevplads efter afslutning på Grundforløb 2, har du mulighed for at starte i skolepraktik på Rybners - og på den måde færdiggøre din uddannelse.

undefined