Dimensionering på klinikassistentuddannelsen

Dimensionering på klinikassistentuddannelsen

1. Udfyld et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du skal gå på www.optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema til optagelse på klinikassistent. Ansøgningen sendes herefter automatisk til skolen.

2. Personlig ansøgning.

Du skal udarbejde en personlig ansøgning til skolen på samme måde som, hvis du søgte en elevplads.

Ansøgningen skal være skriftlig og gerne vedlagt foto.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Begrundelse for ønsket om uddannelsen til klinikassistent
  • Eventuel dokumentation på erhvervserfaring. Her medtages stort som småt, herunder erhvervserfaring fra ufaglært arbejde eller erfaring fra udlandet, trainee forløb, fritidsarbejde eller erhvervspraktik.
  • Eventuel dokumentation for deltagelse i brobygning, præsentationskurser, produktionsskoleforløb eller anden vejledningsaktivitet.
  • Eventuel dokumentation for andet fritidsarbejde eller frivilligt arbejde.
  • Plan for søgte elevplads samt tilkendegivelse af, hvilket geografisk område du søger elevplads inden for.

Ansøgning sendes til vejlederen via post eller e-mail.

3. Individuelle samtaler i uge 25/49
Ud fra den skriftlige ansøgning udvælges et antal elever til samtale. Formålet med samtalen er at vurdere, hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnet til uddannelsen. Efter samtalen afgøres det hvilke elever, der påtages på de forhåndenværende pladser.