Dimensionering på frisøruddannelsen

Dimensionering på frisøruddannelsen

1. Udfyld et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du skal gå på www.optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema til optagelse på frisør. Ansøgningen sendes herefter automatisk til skolen.

2. Personlig ansøgning.

Du skal udarbejde en personlig ansøgning til skolen på samme måde som, hvis du søgte læreplads i en salon.

Ansøgningen skal være skriftlig og gerne vedlagt foto.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Begrundelse for ønsket om uddannelsen til frisør
  • Eventuel dokumentation for erfaringer fra frisørfaget. Her medtages stort som småt, herunder erhvervserfaring fra ufaglært arbejde eller erfaring fra udlandet, trainee forløb, fritidsarbejde eller erhvervspraktik.
  • Eventuel dokumentation for deltagelse i brobygning, præsentationskurser, produktionsskoleforløb eller anden vejledningsaktivitet.
  • Eventuel dokumentation for andet fritidsarbejde eller frivilligt arbejde, der ikke nødvendigvis har frisørfagligt indhold.
  • Plan for søgte praktikpladser samt tilkendegivelse af, hvilket geografisk område du søger praktikplads inden for.

Ansøgning sendes til vejlederen via post eller e-mail.

3. Individuelle samtaler i uge 49
Ud fra den skriftlige ansøgning udvælges et antal elever til samtale. Formålet med samtalen er at vurdere, hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnet til uddannelsen. Efter samtalen afgøres det hvilke elever, der påtages på de forhåndenværende pladser.

Optagelse til uddannelserne sker en gang årligt. Opstart på grundforløb 2 er altid i januar måned.

undefined