Dimensionering på bygningsmaleruddannelsen

Dimensionering på bygningsmaleruddannelsen

1. Udfyld et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du skal gå på www.optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema til optagelse på bygningsmaler. Ansøgningen sendes herefter automatisk til skolen.

2. Individuelle samtaler i uge 25/49

Ud fra den skriftlige ansøgning i optagelse.dk udvælges et antal elever til samtale. Formålet med samtalen er at vurdere, hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnet til uddannelsen. Efter samtalen afgøres det hvilke elever, der påtages på de forhåndenværende pladser.