Vejledning

Vejledning

Ring 7613 3207 på hverdage mellem 09-12 og få hjælp og vejledning.

Du kan også få online-vejledning på eVejledning 

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte. Her kan du se, hvem vi er: 

Studievejledning
Vejledning af folkeskoleelever, grundforløbselever, forældre mv. om de unges valg af uddannelse og optagelse på erhvervsuddannelserne. Samarbejde med folkeskolerne.

undefined
Klaus Højvang
6122 7364
kh@rybners.dk
undefined
Mette Husted
2162 8877
mh@rybners.dk
undefined
Poul-Erik Viuff
6122 6763
pev@rybners.dk

 

Uddannelses- og erhvervsvejledning
Optagelse, realkompetencevurdering og meritering af unge og voksne til erhvervsuddannelserne.
Vejledning af elever på grundforløbet i skolepraktikken og på hovedforløb, herunder også trivsel og fastholdelse. Elevpladssøgning og samarbejde med virksomheder, der mangler elever. Samarbejde med VUC, jobcentre, Forberedende Grunduddannelse (FGU) mv.

undefined
Joan Frederiksen
4024 6533
jzf@rybners.dk
Tømrer og lager

undefined
Kirsten Schlie
6120 1287
kmsc@rybners.dk
Gastronom, tjener,
bager, ernærings-
assistent, frisør, 
klinikassistenter og
teknisk designer

 

undefined
Pia Lippert
2179 9992
plip@rybners.dk
Elektriker og
bygningsmaler

undefined
Jesper K. Christensen
6122 7363
jkc@rybners.dk
Smede, skibsmontør,
industritekniker, VVS
og murer
undefined
Poul-Erik Viuff
6122 6763
pev@rybners.dk
Ambulancebehandler
og mekaniker
 

 

 

undefined
Anette Fuglkjær
2345 5147
afk@rybners.dk
Leder af Vejledning-
og Praktikcenter