Vejledning

Vejledning

Ring 7613 3207 på hverdage mellem 09-12 og få hjælp og vejledning.

Du kan også få online-vejledning på eVejledning 

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte. Her kan du se, hvem vi er: 

Studievejledning
Vejledning af folkeskoleelever, grundforløbselever, forældre mv. om de unges valg af uddannelse og optagelse på erhvervsuddannelserne. Samarbejde med folkeskolerne.

undefined
Klaus Højvang
6122 7364
kh@rybners.dk
undefined
Mette Husted
7613 3321
mh@rybners.dk
undefined
Poul-Erik Viuff
6122 6763
pev@rybners.dk

 

Uddannelses- og erhvervsvejledning
Optagelse, realkompetencevurdering og meritering af unge og voksne til erhvervsuddannelserne.
Vejledning af elever på grundforløbet i skolepraktikken og på hovedforløb, herunder også trivsel og fastholdelse. Elevpladssøgning og samarbejde med virksomheder, der mangler elever. Samarbejde med VUC, jobcentre, produktionsskoler mv.

undefined
Joan Frederiksen
4024 6533
jzf@rybners.dk
Tømrer og lager

undefined
Kirsten Schlie
6120 1287
kmsc@rybners.dk
Gastronom, tjener,
bager, ernærings-
assistent, frisør, 
klinikassistenter og
teknisk designer

 

undefined
Pia Lippert
2179 9992
plip@rybners.dk
Elektriker og
bygningsmaler

undefined
Jesper K. Christensen
6122 7363
jkc@rybners.dk
Smede, skibsmontør,
industritekniker, VVS
og murer
undefined
Poul-Erik Viuff
6122 6763
pev@rybners.dk
Ambulancebehandler
og mekaniker
 

 

 

undefined
Anette Fuglkjær
2345 5147
afk@rybners.dk
Leder af Vejledning-
og Praktikcenter