Hvem står bag

Hvem står bag

Bag Byg et hus står Teknisk Skole Esbjerg og Esbjerg kommune.

Helt tilbage i år 2000 blev nogle personer fra de to institutioner enige om at samarbejde om Byg et hus, inspireret af et besøg i Viborg Kommune.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der i et udviklingsprojekt fik til opgave at udarbejde et undervisningsforløb med det overordnede emne; byggeri. Forløbet skulle strække sig over 3.-6. klasse med en undervisningsdag på Teknisk Skole.

Den oprindelige arbejdsgruppe bestod af:

Reni Hatting, Danmarksgades Skole

Birthe Sørensen, Vestervangskolen

Dorte Vind, Blåbjerggårdskolen, senere Pædagogisk Udvikling

Per Lundager, Pædagogisk Udvikling, senere UU-Sydvestjylland

Jens Carlsen, Teknisk Skole

Henrik Lambek, Teknisk Skole

Kurt Madsen Teknisk Skole

Det materiale, som findes på denne hjemmeside er revideret af en gruppe bestående af:

Ulla Sjørup, Fourfeldtskolen

Søren Tackmann, Fourfeldtskolen

Kerstin Book, Esbjerg kommune

Dorte Vind, Esbjerg kommune

Jørgen Borg, Teknisk Skole Esbjerg