Evalueringer

Evalueringer


Vi går højt op i at skabe trygge rammer og få alle til at føle sig velkomne. Alle elever får en T-shirt som arbejdstøj.

Eleverne får lov til at kaste sig over spændende projekter inden for den uddannelsesretning, de har valgt. Ofte skaber de flotte resultater, som de går meget op i at tage billeder af og vise til venner og familie.

Underviserne oplever elever med et stort engagement og masser af nysgerrighed. Sidst men langt fra mindst er også eleverne tilfredse. Ved slutningen af brobygningsforløbet evaluerer de deres forløb, da vi meget gerne vil have en idé om, hvad de har fået ud af kurset. Evalueringerne er meget positive.