Tech10

Tech10

Tech10 er et skoleår på Rybners Tekniske skole hvor både dit faglige niveau styrkes og dine personlige kompetencer udvikles.

Du vil lære 10. klasses fagene: dansk, matematik og engelsk, men i en erhvervsorienteret sammenhæng, så du får en fornemmelse af hvad du kan bruge din viden til i den virkelige verden.

Nyhed: Fra skoleåret 19/20 tilbyder Rybners e-sport som et valgfag på Kombi10-uddannelserne. Gennem e-sport styrker du bl.a. din koncentrationsevne, din samarbejdsevne og dine engelsk-kundskaber, og samtidig får du erfaring i at handle i stressede situationer. Efter skoletid vil du have mulighed for at benytte skolens e-sportscenter, som samarbejder med eSport Esbjerg og de øvrige Rybners-uddannelser.

10. klasses fag: Grundforløb 1 fag:
Dansk Teknologi
Matematik Innovation
Fysik  
Engelsk  
Obligatorisk selvvalgt opgave  


Meget af undervisningen er flyttet fra klasselokalet og ud i værkstederne, hvor teori omsættes til praksis. Meget af din læring vil tage afsæt i projektorienterede emner som fx:

  •          Byggeri
  •          Mekanik og transport
  •          Metal og energi
  •          Tværfagligt projekt

Tech10 er ikke bare afslutningen på folkeskolen, men også begyndelsen på din ungdomsuddannelse. I løbet af skoleåret vil vi arbejde målrettet på at ruste og afklare dig til at vælge den rigtige uddannelse.

undefined