Kvoteplads frisører

Kvoteplads frisører

1. Udfyld et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du skal gå på www.optagelse.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema til optagelse på frisør. Ansøgningen sendes herefter automatisk til skolen.

Herudover skal du sende følgende til Rybners Tekniske Skole via post eller mail:

2. Eksamenspapirer

Du skal vedlægge kopi af beviset fra folkeskolen, din uddannelsesplan og eventuelt andre relevante papirer.

3. Personlig ansøgning.

Du skal udarbejde en personlig ansøgning til skolen på samme måde som, hvis du søgte læreplads i en salon.

Ansøgningen skal være skriftlig og gerne vedlagt foto.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

  • Begrundelse for ønsket om uddannelsen til frisør
  • Eventuel dokumentation for erfaringer fra frisørfaget. Her medtages stort som småt, herunder erhvervserfaring fra ufaglært arbejde eller erfaring fra udlandet, trainee forløb, fritidsarbejde eller erhvervspraktik.
  • Eventuel dokumentation for deltagelse i brobygning, præsentationskurser, produktionsskoleforløb eller anden vejledningsaktivitet.
  • Eventuel dokumentation for andet fritidsarbejde eller frivilligt arbejde, der ikke nødvendigvis har frisørfagligt indhold.
  • Plan for søgte praktikpladser samt tilkendegivelse af, hvilket geografisk område eleven søger praktikplads inden for.

Ud fra den skriftlige ansøgning udvælges et antal elever til samtale. Formålet med samtalen er at vurdere, hvilke ansøgere der ud fra en helhedsvurdering, er bedst egnet til uddannelsen. Efter samtalen afgøres det hvilke elever, der påtages på de forhåndenværende pladser.

Optagelse til uddannelserne sker en gang årligt. Opstart på grundforløb 2 er altid i januar måned.

undefined